Prevedi v:

Pogoji uporabe

Dinamika plačevanja

Plačilo se izvede 100 % vnaprej pred začetkom uporabe.

Prvi način: akontacijo v višini 30 % skupnega zneska plačate takoj. Po vplačilu akontacije vam bomo poslali potrdilo o rezervaciji in vplačanem znesku. Preostanek zneska, 70 %, boste vnaprej vplačali ob prihodu. S tem je vaša rezervacija uresničena.

Drugi način: celotni znesek vplačate takoj. Po vplačilu vam bomo poslali potrdilo o rezervaciji in vplačanem znesku. S tem je vaša rezervacija uresničena.

Rezervacija je dokončna šele po vplačilu akontacije ali celotnega zneska.

 

Postopek rezervacije

Izpolnite obrazec na strani ‘Rezervacija’. Našo ponudbo boste prejeli na vaš email naslov tekom enega delovnega dne. Ponudba velja 10 dni, razen če v njej ni posebej označena drugačna veljavnost. V tem času je treba vplačati akontacijo, torej 30 % celotnega zneska. Po emailu nam sporočite da je vplačilo opravljeno. Po ugotovljenem vplačilu na naši banki vam po emailu potrdimo vplačilo in je s tem vaša rezervacija uresničena. Vaša namestitev je urejena. Račun boste dobili na sprejemnici (recepciji) hotela.

Vkolikor vplačilo ni opravljeno v predvidenem roku, pomeni da je rezervacija odpovedana. Akontacija se ne povrne.

 

Načini plačila

Uporabniki iz Republike Hrvaške plačujejo s splošnim plačilnim nalogom na naš žiro račun.

Uporabniki izven Republike Hrvaške plačujejo z bančnim nakazilom iz tujine.

Plačevanje s kreditnimi karticami po internetu ali v samem hotelu ni možno. V hotelu sprejemamo Master Card, Maestro, MB Card kartice.

 

Sprememba rezervacije

Sprememba termina, števila oseb, namestitve ali kateregakoli elementa že uresničene rezervacije, šteje za spremembo rezervacije. Skrajni rok za spremembo rezervacije je 20 dni pred začetkom uporabe. Prva sprememba je predvidoma brezplačna, medtem ko bodo za vsako naslednjo spremembo zaračunani dejansko nastali stroški oz. minimalni znesek 15 €.

 

Odpoved rezervacije

Odpoved rezervacije mora uporabnik opraviti v pisni obliki, po emailu, s faksom, z dopisom. Datum pismene odpovedi je podlaga za obračun. Pri odpovedi v 20 dneh pred začetkom uporabe se zaračuna 30 % dogovorjenega zneska, kar je enako akontaciji. Za odpoved po tem roku se zaračuna 100 % dogovorjenega zneska. Račun dobite po pošti.

V primeru smrti, bolezni in podobno, ko dostavite dokument(e), ki to potrjujejo, vam povrnemo 70 % na vaš bančni račun, če je celotni znesek bil vplačan vnaprej. Stroški banke bremenijo vaš račun. Omenjene zahtevke rešujemo po končanju sezone, meseca septembra ali oktobra.

 

Depozit

Depozit v označenem znesku položijo apartmajski gostje po prihodu; le-ta se jim vrne ob odhodu. Iz depozita se krije škoda na apartmaju ali opremi.

 

zadnja sprememba 15.05.2011.